Safe Mode

Hướng dẫn 3 cách vào chế độ Safe Mode trên Win 10 bạn cần biết

safemodetrenwindows1012 Nếu không rành hoặc thấy rắc rối thì chỉ cần tùy chọn Minimal là “đủ xài” với nhiều trường hợp truy cập vào chế độ này rồi. Chọn xong bạn chọn Apply và Ok, máy sẽ hỏi có khởi