cách xóa file trùng nhau

Những phần mềm tiện ích miễn phí tuyệt vời nhất, nên có cho Windows

Tổng hợp phần mềm tiện ích miễn phí cho Windows SearchMyFiles giúp người dùng đơn giản hoá việc tìm kiếm các tập tin trên máy tính một cách nhanh chóng, xác định tìm tập tin tìm kiếm đơn giản chẳng hạn tìm theo kí tự đại diện, sắp xếp