lọc nước mặn

Công nghệ nano giúp lọc nước mặn thành nước ngọt siêu hiệu quả

Kích thước micro của các màng vẫn là quá lớn nếu so với nano (gấp 1.000 lần), nghĩa là cần đẩy dòng nước biển với một áp suất lớn hơn, cần nhiều năng lượng hơn để hoạt động. Chúng