kiểm tra độ chai pin

Hướng dẫn cách xem độ chai pin trên Win 10 đơn giản

Mục Usage History hiển thị tình trạng sử dụng pin và thời gian sử dụng. Thời gian sử dụng pin được tính với cả hai trường hợp là sử dụng nguồn sạc và chỉ sử dụng pin. Các thông