có nên Mua iPhone 5s không

Mua iPhone 5s lúc này có nên hay không?

Lựa chọn iPhone 5s, bạn sẽ bỏ lỡ một số công nghệ mới có thể thay đổi cách thiết kế ứng dụng iOS như cảm biến cảm ứng lực 3D Touch có trên iPhone 6s. Hệ sinh thái phụ