cách bóp băng thông wifi

Hướng dẫn cách bóp băng thông đối với các máy Điện thoại di động trong mạng wifi

Phần Address type (IP, MAC), bạn có thể chọn nhập dãy địa chỉ IP hoặc MAC của các máy cho phép sử dụng băng thông ở tốc độ mong muốn (có thể sử dụng ở tốc độ cao nhất) Hỏi:  Nhà tôi bán cafe sử