tốc độ mạng 4G

Với mạng 4G, Việt Nam đã theo được đẳng cấp thế giới?

4G tại Việt Nam Năm 2016 được dự đoán là năm bùng nổ của mạng 4G tại Việt Nam và đương nhiên được lợi sẽ là người sử dụng. Tốc độ thực tế sẽ ra sao, như tôi nói trên rồi, phải dùng

Tại Mỹ, mạng 4G tuyệt vời như thế nào?

mang-4g Theo bạn, tốc độ mạng thử nghiệm thu được trong ngày hội trải nghiệm mạng 4G của VinaPhone có ấn tượng? Bạn có ủng hộ việc các nhà mạng lớn tại Việt Nam triển khai đồng loạt mạng 4G