cách xóa dữ liệu trên Android

Làm sao để biết được dữ liệu trên Android đã được xóa sạch hay chưa

Các nhà nghiên cứu tiếp tục lưu ý rằng, trong khi các công ty an ninh và phòng chống virus có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để quảng cáo các công cụ và dịch vụ của mình