băng tần mang 4G

Công nghệ mạng di động 4G LTE và những điều bạn cần biết

Những điều bạn cần biết về công nghệ mạng di động 4G LTE Nếu smartphone của bạn được hỗ trợ mạng 4G thì sẽ có xác nhận bằng những thông tin về LTE và băng tần mạng 4G. Còn không có những dòng xác nhận thông tin LTE nghĩa là điện thoại