Apple Samsung

Samsung vs Apple (phiên bản 2015): Cuộc chiến chưa đến hồi kết

Apple vs Samsung Samsung Pay và Apple Pay là bước đột phá của các nhà sản xuất smartphone vào phân khúc ví điện tử. Lại một lần nữa phải nhắc đến khả năng tương thích, Apple Pay chỉ hoạt động với những