Hỏi Đáp

Hỏi tại sao máy tính đang dùng thường xuyên tự nhiên tắt

Nếu quá trình Startup Repair thành công, hệ điều hành Windows 7 sẽ khởi động. Nếu không, bạn có thể phải chạy lại công cụ Startup Repair một lần nữa để tiếp tục sửa lỗi của hệ thống. Hỏi:

Hướng dẫn cách bóp băng thông đối với các máy Điện thoại di động trong mạng wifi

Phần Address type (IP, MAC), bạn có thể chọn nhập dãy địa chỉ IP hoặc MAC của các máy cho phép sử dụng băng thông ở tốc độ mong muốn (có thể sử dụng ở tốc độ cao nhất) Hỏi:  Nhà tôi bán cafe sử