Công Nghệ Mới

Tấm thạch cao công nghệ Mỹ như thế nào

Tỷ lệ tiêu thụ thạch cao bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp (0,5 m2/người) so với các thị trường như Thái Lan (1,5m2/người), Hàn Quốc (5m2/người) và ở Mỹ (8m2/người). Chiều hướng đi xuống của lựa

Máy bay sẽ tàng hình triệt để với công nghệ bọc đường

Để làm ra lớp phủ, các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu các vấn đề hạt nhân tại Đại học quốc gia Belarus bọc các hạt làm bằng nhựa biopolymer với đường sucrose (đường kính), một dạng đường