Kích thước màn hình iPhone 7 bao nhiêu

Kích thước iPhone 7 bao nhiêu được gọi là đẹp?

iPhone 7 màn hình rộng bao nhiêu là Nhà Táo thường tự hào rằng iPhone của mình có thể sử dụng dễ dàng bằng một tay và điều này vẫn đúng với iPhone 6s với màn hình chỉ 4.7 inch. So với thế giới smartphone hiện nay