hướng dẫn cách phát wifi từ laptop

Hướng dẫn cách phát wifi từ laptop Win 10 đơn giản, không dùng phần mềm

Hướng dẫn dùng laptop Windows 10 làm điểm phát Wifi Như vậy xem như quá trình tạo điểm phát Wifi trên laptop Windows 10 đã hoàn tất. Bây giờ bạn hãy dùng smartphone hoặc máy tính bảng để kết nối thử xem đường truyền có ổn định hay không.