hướng dẫn cách giới hạn âm lượng trên iphone

Hướng dẫn cách giới hạn âm lượng trên tai nghe ở iPhone, iPad

Trong màn hình này, bạn có thể tùy chỉnh nhiều cài đặt như dung lượng dữ liệu di động được phép sử dụng, khả năng mua bán nội dung App Store/iTunes cũng như từng ứng dụng trên máy. Để