công nghệ tàng hình trên máy bay

Máy bay sẽ tàng hình triệt để với công nghệ bọc đường

Để làm ra lớp phủ, các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu các vấn đề hạt nhân tại Đại học quốc gia Belarus bọc các hạt làm bằng nhựa biopolymer với đường sucrose (đường kính), một dạng đường