công nghệ pin

Đã phát mình ra vật liệu giúp điện thoại dùng mãi mãi không cần sạc pin

Để giải quyết vấn đề này, các nhà khoa học Nhật Bản đã sử dụng vật liệu cách điện topo sắt từ, có công thức dạng “Cr(Sb/Bi)2Te3″ (Cr: Crom, Sb: Antimony, Te: Tellurium, Bi: Bismuth). Loại vật liệu này