cách sửa điện thoại sạc pin không vô

Điện thoại sạc pin không vô hoặc rất chậm thì cần làm gì?

Nếu vỏ điện thoại không thể mở được, thì bạn có thể đặt thiết bị úp lưng trên một mặt phẳng và xoay nó. Một cục pin phồng lên sẽ làm biến dạng vỏ, bạn có thể không để