Thủ Thuật Hệ Điều Hành

Cách truy cập những trang web bị chặn trên Android đơn giản

Bạn mở tiếp trình duyệt Orweb, sau đó truy cập bất kỳ trang web nào mà bạn muốn. Lúc này, bạn sẽ nhận thấy rằng mình có thể truy cập vào hầu hết các trang web mà trước đó

Quên mật khẩu Windows? – Cách lấy lại mật khẩu Windows đơn giản nhất

Bạn quên mật khẩu Windows, đừng lo đã có tôi Một khi màn hình đăng nhập đã hiện ra > nhấn phím Shift 5 lần > bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh của chế độ quản trị. Bây giờ, để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần gõ lệnh