thạch cao

Tấm thạch cao công nghệ Mỹ như thế nào

Tỷ lệ tiêu thụ thạch cao bình quân đầu người ở Việt Nam còn thấp (0,5 m2/người) so với các thị trường như Thái Lan (1,5m2/người), Hàn Quốc (5m2/người) và ở Mỹ (8m2/người). Chiều hướng đi xuống của lựa