Quên mật khẩu Máy tính

Quên mật khẩu Windows? – Cách lấy lại mật khẩu Windows đơn giản nhất

Bạn quên mật khẩu Windows, đừng lo đã có tôi Một khi màn hình đăng nhập đã hiện ra > nhấn phím Shift 5 lần > bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh của chế độ quản trị. Bây giờ, để thiết lập lại mật khẩu chỉ cần gõ lệnh