đánh giá Prime X Max

Đánh giá Mobiistar Prime X Max: Những tiết lộ đầu tiên

anhdaidien Phía dưới màn hình có một chấm tròn, sau khi tìm hiểu mình thấy nó có tác dụng là nút home mặc dù đã có 3 phím điều hướng ảo bên trong phần hiển thị. Ở đây còn là