4G LTE

Công nghệ mạng di động 4G LTE và những điều bạn cần biết

Những điều bạn cần biết về công nghệ mạng di động 4G LTE Nếu smartphone của bạn được hỗ trợ mạng 4G thì sẽ có xác nhận bằng những thông tin về LTE và băng tần mạng 4G. Còn không có những dòng xác nhận thông tin LTE nghĩa là điện thoại

Với mạng 4G, Việt Nam đã theo được đẳng cấp thế giới?

4G tại Việt Nam Năm 2016 được dự đoán là năm bùng nổ của mạng 4G tại Việt Nam và đương nhiên được lợi sẽ là người sử dụng. Tốc độ thực tế sẽ ra sao, như tôi nói trên rồi, phải dùng