tốc độ của mạng 4G bao nhiều

Tại Mỹ, mạng 4G tuyệt vời như thế nào?

mang-4g Theo bạn, tốc độ mạng thử nghiệm thu được trong ngày hội trải nghiệm mạng 4G của VinaPhone có ấn tượng? Bạn có ủng hộ việc các nhà mạng lớn tại Việt Nam triển khai đồng loạt mạng 4G