công nghệ LTE- A

Với mạng 4G, Việt Nam đã theo được đẳng cấp thế giới?

4G tại Việt Nam Năm 2016 được dự đoán là năm bùng nổ của mạng 4G tại Việt Nam và đương nhiên được lợi sẽ là người sử dụng. Tốc độ thực tế sẽ ra sao, như tôi nói trên rồi, phải dùng